icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Adresse beskyttelse

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til private personer

 • Beskyttelsen bortfalder som udgangspunkt efter et år. 

  Du skal derfor i de fleste tilfælde selv søge på ny efter et år, hvis du ønsker fortsat beskyttelse

  Du kan se din status i CPR registerindsigt.

 • Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

  Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

  Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

  PostNord

  Hvis du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det.

 • Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

  Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

 • Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

Kontakt Borgerservice iøvrigt

Tlf: 64 74 75 10

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.