icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Flexbolig i Assens Kommune

Hvis du ønsker at bruge en helårsbolig som fritidsbolig, kan du søge om en flexboligtilladelse.

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt. Du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Der er ingen lovmæssig begrænsning på, hvor meget du må anvende huset i løbet af året. Du kan også flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.

Hvem kan få flexboligtilladelse?

  • Det er kun ejer/ejere af boligen, som kan få flexboligtilladelse.
  • Du skal have boet i Danmark i et tidsrum på mindst 5 år
  • Du må ikke være tilmeldt adressen i Folkeregistret.

Hvor længe gælder tilladelsen?

En flexboligtilladelse gives som udgangspunkt til ejer af ejendommen og vil automatisk bortfalde ved ejerskifte.

Undtagelser fra flexboligordningen

Flexboligtilladelse kan meddeles i de tilfælde, hvor tilladelsen ikke er i strid med den overordnede planlægning eller anden lovgivning.

Flexboligtilladelse kan således ikke gives, hvis helårsbeboelsen ligger i et område, som i kommuneplan/lokalplan er udlagt til helårsbeboelser, eller hvis helårsbeboelsen er en landbrugsejendom med bopælspligt efter Landbrugsloven.

Kan min bolig få status som flexbolig?

Hvis du gerne vil vide, om en bestemt bolig kan få status som flexbolig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.