icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Lån til betaling af ejendomsskat (for pensionister/efterlønsmodtagere)

Får du pension eller er du på efterløn kan du få lån til betaling af ejendomsskat - dog kun til grundskylden

  • Lånet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående går. Renten i 2022 er således 0,48 pct.  Se skrivelse fra SKAT.
  • Lånet med renter forfalder ved ejerskifte.
  • Det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri.

Kontakt evt. Ejendomsskat inden du udfylder ansøgningen.

Kontakt Ejendomsskat

Tlf: 64 74 75 19

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.