icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Ejendomsskat

Find svar om ejendomsskat til Assens Kommune her

Ejendomsskattebilletten 2021 sendes til Digital Post (e-boks) i uge 1 og 2.

Hvis du er fritaget for digital post udsendes ejendomsskattebilletten som papirpost.

Samtlige ejere af fast ejendom får tilsendt ejendomsskattebilletten enten som original eller i kopiform. Har du modtaget ejendomsskattebilletten som kopi betyder det, at den originale med betalingsoplysninger er sendt til medejeren.

Evt. giroindbetalingskort til 1. rate sendes til din Digitale Postkasse (e-boks) i uge 4.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice (PBS), får du tilsendt ét indbetalingskort særskilt via Digital Post i uge 4 til brug for betaling af 1. rate 2021.

Indbetalingskort til 2. rate 2021 fremsendes ligeledes via Digital Post i juli måned (uge 30)

Henvendelse om girokort og spørgsmål om betaling skal rettes til: opkraevning@assens.dk eller ring til 64 74 74 08 / 64 74 73 84

Hvis du gerne vil betale ejendomsskatten via Betalingsservice (PBS) skal du selv tilmelde den via din netbank (oplysningerne står på girokortet) eller du kan henvende dig til din bank.

Hvornår skal jeg betale ejendomsskat?

1. rate 2021 forfalder til betaling 1. februar 2021 med sidste rettidige betalingsdag 1. februar 2021
2. rate 2021 forfalder til betaling 1. august 2021  med sidste rettidige betalingsdag 2. august 2021

Ved for sen betaling på løber renter med 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfald samt et gebyr på 250 kr. pr. udsendt rykkerskrivelse.

Hvis du har købt ejendom?

Har du ikke modtaget ejendomsskattebilletten 2021 for din nye ejendom, er du velkommen til at kontakte ejendomsskat via sikker mail. Kontaktoplysninger findes nederst på siden. Ejendomsskattebillet og evt. girokort kan først udsendes, når Ejendomsskattekontoret får besked om ejerskiftet fra Tinglysningen. Så vær opmærksom på at ejendomsskatten bliver betalt rettidigt. 

Ejendomsskat (Grundskyld)

Grundværdien fastsættes af SKAT som er Vurderingsmyndighed.

Grundskylden for 2021 beregnes på grundlag af grundværdien eller grundskatteloftsværdien pr. 1. oktober 2019 og med en promillesats vedtaget af Byrådet. For 2021 er grundskyldspromillen 22,12.

Såfremt der er sket udstykning eller frastykning af et areal, skal parterne (køber/sælger) selv sørge for fordeling af opkrævningen indtil det korrekte areal fremgår af ejendomsskattebilletten.

Synes du at din vurdering er for høj?
Har du spørgsmål til vurderingen (grundværdien eller ejendomsværdien) skal du kontakte SKAT på tlf. 72 22 28 26 eller via SKAT’s hjemmeside www.skat.dk

Hvor skal jeg henvende mig omkring beløb, som opkræves sammen med ejendomsskatten?

Ejendomsskatter (grundskyld)

Assens Kommune
Trafik og Byg
Tlf. 64 74 75 19

Renter og gebyr

Assens Kommune
Opkrævningsafd./Borgerservice
Tlf. 64 74 74 08 / 64 74 73 84

Rottebekæmpelsesafgiften

Assens Kommune
Miljø og Natur
Tlf. 64 74 72 23

Administrationsgebyr for jordflytning m.m.

Assens Kommune
Miljø og Natur
Tlf. 64 74 72 58

Skorstensfejning

Assens Kommune har indgået kontrakt med 3 skorstensfejermestre om at foretage fejningen på kommunens vegne.
Assens Kommune opkræver gebyret for fejningen sammen med ejendomsskatten. Såfremt ejendommen ikke længere har en skorsten, der skal fejes, er det hos skorstensfejermesteren, at den skal afmeldes og evt. opkrævet gebyr returneres fra skorstensfejermesteren.

Se også ...

Kontakt Ejendomsskat

Tlf: 64 74 75 19

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.