icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Personligt tillæg til depositum ved privat udlejer

Ønsker du at leje en lejlighed ved en privat udlejer, kan du søge om et personligt tillæg til depositum.

Lejligheder

Du kan ansøge om et personligt tillæg til depositum ved private udlejere, hvis du modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før år 2003.

Hvis du modtager førtidspension tilkendt efter år 2003, kontanthjælp, SU, sygedagpenge, m.v. skal du indgive en ansøgning om enkeltydelse.  

På grund af overgang til nyt IT-system, må der desværre påregnes forlænget sagsbehandlingstid på ansøgninger om indskud og depositum.​

Team Bolig og Tillæg-pension behandler din ansøgning om personligt tillæg til depositum så hurtigt som muligt, i den rækkefølge de er modtaget. Forventet sagsbehandlingstid er op til
4 uger.


Du kan selv hjælpe til med en hurtig sagsbehandling ved at du sørge for, at indsende oplyste dokumentation sammen med din ansøgning:

  • Boligtilbud/lejekontrakt.

  • Kontooversigt: navn og konto nr. skal fremgå af udskriften.

  • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder, på alle dine konti. Navn og konto nr. skal fremgå af udskriften.

  • Nuværende lejekontrakt.

  • Dokumentation på alle dine faste, nødvendige udgifter. Periode og specifikation skal fremgå.

  • Dokumentation på evt. værdi af hus, bil, båd, kapital pension med videre.

  • Dokumentation på begrundelse for flytning. For eksempel opsigelse fra udlejer, fogedretten, eller dokumentation på en for dyr bolig.

    Oplysninger skal indsendes for alle husstandsmedlemmer over 18 år.

Dokumentation skal indsende som PDF fil eller som papirpost. Billeder og Excel ark kan ikke bruges som dokumentation.

Vær omhyggelig med, at udfylde årsag til din flytning.

Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, ved behandling af sagen.


Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din udlejer. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Energi og Vedligehold

Kontakt Borgerservice - Team Bolig og Tillæg-pension

Tlf: 64 74 75 16

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.