icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Enkeltydelse til depositum ved privat udlejer

Ønsker du at leje en lejlighed ved en privat udlejer, kan du søge en enkeltydelse til betaling af depositum

Billede af ejendomme

 

På grund af overgang til nyt IT-system, må der desværre påregnes forlænget sagsbehandlingstid på ansøgninger om indskud og depositum.​

 

Du kan ansøge om en enkeltydelse til depositum ved private udlejere, hvis du modtager kontanthjælp, sygedagpenge, løn, SU, førtidspension tilkendt efter 2003 m.v.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt før 2003, skal du indgive en ansøgning om personligt tillæg.  

Når du ansøger om enkeltydelse til depositum, skal du være særlig opmærksom på, at du skal ansøge i den kommune hvor boligen ligger.

 

Før du søger om økonomisk hjælp

 • Du skal undersøge muligheden for at leje en almennyttig bolig, idet der ikke kan bevilliges økonomisk hjælp, hvis der er passende, ledige almennyttige boliger.

 • Du skal undersøge andre lånemuligheder.

Økonomisk hjælp til depositum

Det er vigtigt, at du ikke underskriver lejekontrakten, før du indgiver ansøgningen. Har du underskrevet lejekontrakten kan du få afslag på din ansøgning, fordi du har påtaget dig udgiften.

Team Bolig og Tillæg-pension behandler din ansøgning så hurtigt som muligt, i den rækkefølge de er modtaget. Forventet sagsbehandlingstid er op til 4 uger.


Du kan selv hjælpe til med en hurtig sagsbehandling ved at du sørge for, at indsende oplyste dokumentation sammen med din ansøgning:

 • Boligtilbud/lejekontrakt.

 • Kontooversigt: navn og konto nr. skal fremgå af udskriften.

 • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder, på alle dine konti. Navn og konto nr. skal fremgå af udskriften.

 • Nuværende lejekontrakt.

 • Dokumentation på alle dine faste, nødvendige udgifter. Periode og specifikation skal fremgå.

 • Dokumentation på evt. værdi af hus, bil, båd, kapital pension med videre.

 • Dokumentation på begrundelse for flytning. For eksempel opsigelse fra udlejer, fogedretten, eller dokumentation på en for dyr bolig.


  Oplysninger skal indsendes for alle husstandsmedlemmer over 18 år.

Dokumentation skal indsende som PDF fil eller som papirpost. Billeder og Excel ark kan ikke bruges som dokumentation.

Vær omhyggelig med, at udfylde årsag til din flytning.

Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, ved behandling af sagen.


Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din udlejer. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Energi og Vedligehold

Kontakt Borgerservice - Team Bolig og Tillæg-pension

Tlf: 64 74 75 16

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.