icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Enkeltydelse til depositum ved privat udlejer

Ønsker du at leje en lejlighed ved en privat udlejer, kan du søge en enkeltydelse til betaling af depositum

Skal du søge om en enkeltydelse til depositum, så skal du ansøge i den kommune hvor boligen ligger.

Vi har desværre forlænget sagsbehandlingstider på ansøgninger om depositum og boligindskud, hvilket betyder at vi ikke kan behandle din ansøgning inden for sagsbehandlingstiden.


Vær opmærksom på, at du skal ansøge i den kommune hvor boligen ligger.

Hvis du modtager kontanthjælp, sygedagpenge, løn, SU eller modtager førtidspension tilkendt efter 01.01.2003 skal du ansøge om en enkeltydelse til depositum ved private udlejere.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist og tilkendt førtidspension før 01.01.2003, skal du ansøge om personligt tillæg. 

Før du søger om økonomisk

 • Skal du undersøge muligheden for at leje en almennyttig bolig, idet der ikke kan bevilliges økonomisk hjælp, hvis der er passende ledige almennyttige boliger.

 • Du skal undersøge andre lånemuligheder.

Økonomisk hjælp til depositum


Det er vigtigt at du ikke:

 • underskriver lejekontrakten

 • har du underskrevet lejekontrakten, kan du få afslag på din ansøgning, fordi du har påtaget dig udgiften


For hurtigere sagsbehandling, kan du sammen med din ansøgning indsende dokumentation på:

 • Boligtilbud/lejekontrakt.

 • Bank kontooversigt, hvor navn og konto nummer skal fremgå af dine udskrifter.

 • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder på alle dine konti, hvor dit navn og konto nummer skal fremgå af udskrifterne.

 • Nuværende lejekontrakt.

 • Dokumentation på alle dine faste og nødvendige udgifter, hvor periode og specifikation skal fremgå.

 • Dokumentation på for eksempel, værdi af hus, bil, båd, kapital pension med videre.

 • Dokumentation på begrundelse for flytning. For eksempel opsigelse fra udlejer, fogedretten, eller dokumentation på at din bolig er for dyr at bo i.

 • Dokumentation skal indsendes for alle husstandsmedlemmer som er over 18 år.

 • Du skal indsende din dokumentation som en PDF fil eller som papirpost. Billeder og Excel ark kan ikke bruges som dokumentation.

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig

Så skal du kontakte din udlejer eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Energi og Vedligehold

Kontakt Borgerservice - Team Bolig og Tillæg-pension

Tlf: 64 74 75 16

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.