icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Almene boliger

Hvem ejer og udlejer boligerne?

Almene familie- og ungdomsboliger ejes og udlejes af de almene boligorganisationer. Du søger om en bolig via boligorganisationen (find en liste over boligorganisationer i Assens Kommune længere nede på siden).
Boligerne udlejes efter venteliste.

Almene ældreboliger kan være ejet af såvel almene boligorganisationer som af kommunen. Kommunen anviser beboere til de almene ældreboliger, hvilket sker efter en visitation foretaget af kommunens boligvisitationsudvalg.

Kontakt

Vil du vide mere eller leje en almen ældrebolig, kan du kontakte Heidi Maria Goldmann, visitation@assens.dk eller tlf. 64 74 71 68.

Se ældreboliger i Assens Kommune.

Hvad er almene boliger?

Almene boliger er boliger opført med offentlig støtte og ejet af en almen boligorganisation eller en kommune. Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Almene boliger har status af familieboliger, ældreboliger eller ungdomsboliger. De skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds som boligerne retter sig til.

Almene boligorganisationer i Assens Kommune

Boligportal

Danmarksbolig har mere end 550.000 almene boliger fordelt over hele landet.

Følgende boligorganisationer ejer almene boliger beliggende i Assens Kommune:

CIVICA  
Thomas B. Thriges Gade 32
5100 Odense C
Tlf. 63 12 51 00

Boligforeningen Kristiansdal 
Valmuemarken 27
5260 Odense S
Tlf. 63 14 22 20

Boligselskabet BSB Assens 
v/ Domea
Mølmarksvej 155
5700 Svendborg
Tlf. 76 64 67 20

Almenboligselskabet Centrum Danmark (ABCD)
Kontaktes via mail: sc.abcd@domea.dk

Boligforeningen Fyn-Bo  
Afdelingskontoret Fyn
Sivlandvænget 27B
5260 Odense S
Tlf.: 63 12 75 80

Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5100 Odense C
Tlf. 63 12 56 00

Tommerup Andelsboligforening 
Stenløkkevænget 4
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 21 43

Vissenbjerg Sogns Boligforening 
v/ Arbejdernes Boligforening
Rugårdsvej 52
5000 Odense C
Tlf. 66 12 42 01

Styringsdialog - referater fra dialogmøder med boligorganisationerne

Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer og i medfør af lov om almene boliger m.v. forpligtet til at føre en styringsdialog. Det gør de i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed og eventuelle udfordringer.

Kommunen skal offentliggøre en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside:

Lovregulering

Lejeforholdene for de almene boliger reguleres efter reglerne i lov om leje af almene boliger 

Vil du klage i forbindelse med et alment lejeforhold, skal du indbringe sagen for Beboerklagenævnet.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.