icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Forposter - tværfagligt netværksmøde

Når problemerne tynger i familielivet, er det vigtigt at gøre noget, inden problemerne vokser sig store. Forposterne er et tilbud, hvor din familie kan få den rådgivning, I har brug for – så I kan komme godt på vej.

  • Har I følelsen af, at jeres barn ikke trives? 
  • Er jeres barn ked af at gå i børnehave eller skole? 
  • Er det udfordrende at sætte grænser? 
  • Er det svært at takle forældrerollen? 
  • Er I midt i en skilsmisse?
  • Eller er der noget helt andet, der presser på?

En forpost er et tværfagligt team, der giver sparring og vejledning til forældre i dagtilbud og skoler i Assens Kommune, når der opleves dalende trivsel hos et barn eller en ung. I forposten sidder forskellige fagligheder som sundhedsplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut.  De forskellige fagligheder sikrer, at vi får belyst jeres problemstilling fra flere vinkler, så vi kan give jer, den bedst mulige rådgivning.

Alle dagtilbud og skoler har tilknyttet en forpost. Forposten mødes som udgangspunkt én gang om måneden. Møderne finder altid sted på det enkelte dagtilbud eller skole. Du/I er velkommen til at komme mere end én gang.

Hvordan foregår det?

Kontakt lederen i dit barns dagtilbud eller skole. Lederen kan hjælpe dig med at vurdere om forposten er det rigtige tilbud til jeres barn og booke tid i forposten.