icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Familierådslagning - information til informatører

Hvad er Familierådslagning? Hvordan foregår en Familierådslagning? Hvad gør jeg som informatør?

Hvad er Familierådslagning?

Ved Familierådslagning samles familien og andre vigtige personer i familiens private netværk og laver en plan for, hvad der skal ske omkring et barn eller en ung. Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

Er det en god ide?

Familien og netværket har en stor viden om barnet. I en Familierådslagning kan man bruge denne viden som grundlag til en plan for at gøre barnets eller den unges situation bedre.

Familierådslagningen er desuden et forum, hvor familien kan høre, hvordan du som fagperson oplever barnet eller den unge. Familien kan stille spørgsmål til de ressourcer du ser og de bekymringer du har.

Erfaring viser, at information fra fagpersoner er vigtigt, for at familien kan lave den bedst mulige plan for barnet eller den unge

 

Hvad skal jeg gøre?

Du skal fortælle kort om hvordan du ser barnet/den unge. I dit oplæg, skal du have fokus på ressourcerne, men også fortælle om de bekymringer du har. Du kan være med til at give netværket en fælles viden— særligt om den del af barnets liv, de ikke ser til daglig.

Oplægget skal være kort og konkret, og vare 5 – 10 minutter.

Du skal gennemgå dit oplæg med barnet og forældrene inden rådslagningen, så de er forberedt, og på forhånd ved, hvad du vil sige. Du skal regne med at din deltagelse varer ½ -1 time. Det er en god idé at medbringe en kopi af dit oplæg til udlevering ved rådslagningen.

Hvordan gennemføres en Familierådslagning?

  • Socialrådgiveren laver sammen med forældrene og barnet/den unge de spørgsmål, som Familierådslagningen skal diskutere og foreslå løsninger til.
  • Assens Kommune bruger uafhængige samordnere til at forberede møderne. Samordneren besøger og informerer de personer fra netværket, som familien ønsker at invitere med til mødet.
  • Mødet afholdes. Barnet/den unge er normalt med til mødet, da det er vigtigt at holde fokus på barnets/den unges perspektiv

Hvad sker der på mødet?

Del 1: Information

Her deltager barnet/den unge og det inviterede netværk, sammen med socialrådgiver og andre inviterede fagpersoner fx klasselærer, børnehavepædagog.

Socialrådgiver og fagpersoner fortæller kort om barnets/den unges situation. Familien/netværket kan stille afklarende spørgsmål.

Del 2: Familiens møde

Familien og netværket sidder alene og diskuterer hvad der kan gøres for at bedre barnets/den unges situation, med udgangspunkt i de stillede spørgsmål. Målet er at lave en fremtidsplan, som gavner barnet/den unge mest muligt, og som alle er enige om.

Del 3: Godkendelse af plan

Når familien og netværket er kommet frem til en plan, deltager socialrådgiver og samordner. Familien fremlægger deres plan, og der drøftes hvordan denne bedst muligt kan sættes i værk.

Socialrådgiveren skal godkende planen.

Kontakt Børn, Unge og Familieindsatser

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.