icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Ungeenheden

I Assens Kommune er den eksisterende ungeindsats rettet mod unge mellem 15 og 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse eller er i beskæftigelse. Ungeenheden er en støttende og vejledende funktion, der bl.a. består af områderne: udsatte unge, beskæftigelsesindsats, UU-vejledning og SSP. 

Ungeenheden arbejder med ungeindsatsen i grundskole/udskoling (15-18 år) og unge ledige (15-29 år), og har fokus på specifikke indsatser som uddannelsesvejledning, uddannelsesparathedsvurdering, familiesamarbejde, mentorer og forebyggelse af frafald. Ligeledes skal ungeindsatsen sikre målgruppevurdering af de ikke-uddannelsesparate unge til den forberedende grunduddannelse (FGU).

Læs mere om FGU her: https://www.assens.dk/borger/skole-og-uddannelse/uddannelsesmuligheder/forberedende-grunduddannelse-i-assens-kommune-fgu/

Ungeenhedens fokusområde er rettet mod de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse på tværs af fag- og myndighedsområder. Målet er uddannelse - vejene dertil er forskellige og skal tilpasses den enkelte unge. Med det afsæt udvikles og styrkes Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats, med sigte på de landspolitiske mål om, at alle unge skal være under uddannelse, have afsluttet en uddannelse, eller være i beskæftigelse, når de er 25 år.

Kontakt Ungeenheden

Tlf: 64 74 68 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.