icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Søgetal og måltal til ungdomsuddannelserne

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene opgøres for følgende:

  • Erhvervsuddannelser, både eud og eux
  • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige 
  • Øvrige

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.
Betegnelsen øvrige dækker over: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.
Gymnasiale uddannelser dækker over: stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx.

Søgetal i Assens Kommune - 2020 og 2021:

Tallene indeholder kun de tilmeldinger, som eleverne har givet 1. prioritet og omhandler kun de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. kl.

Søgetal til ungdomsuddannelserne 2020 - 2021

9. og 10. kl. 2020

9. og 10. kl. 2021

Erhvervsuddannelser

24,5 %

31,3 %

Gymnasiale uddannelser

61,6 %

56,8 %

FGU og andre forberedende udd.

6,1 %

5,3 %

Øvrige

7,8 %

6,7 %

Måltal i Assens Kommune - 2022

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Måltal til ungdomsuddannelserne 2022

9. og 10. kl. 2022

Erhvervsuddannelser

27 %

Gymnasiale uddannelser

62 %

FGU/forberedende uddannelse

5 %

Øvrige

6%