icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Den Kommunale Ungeindsats

Folketinget har vedtaget en lov om én samlet ungeindsats i kommunerne, der trådte i kraft den 1. august 2019.

Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med den sammenhængende Kommunale Ungeindsats er, at der skal være én indgang for støtte og vejledning til forældre og den unge.

Ungeindsatsen skal understøtte og guide den enkelte unge i at realisere sin uddannelsesplan og gå den direkte vej i ordinær ungdomsuddannelse, i FGU eller i beskæftigelse. Den tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker, samt muligheder.

Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats er organisatorisk forankret i Ungeenheden. Der arbejdes med følgende indsatser:

  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • At følge den unges perspektiv og oplevelse
  • At bygge bro til grundskolen og til familien
  • Ressourceperspektiv, talentudvikling, tidligt uddannelsesfokus og beskæftigelsesfokus

Vision 2030

Et af temaerne i den nye Vision 2030 ”med vilje og hjerte” handler om, at vores børn og unge lykkes. Visionen sætter spot på de unges vej mod uddannelse og arbejdslivet. Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats er med til at understøtte visionens mål om, at alle børn og unge skal være i uddannelse/og eller arbejde i 2030.