icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Tilbud til forældre med børn der er født for tidlig

Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam og sundhedsplejen i Assens Kommune tilbyder at følge børn, der er født tidligt. Tilbuddet retter sig til børn, der er født før uge 37.
Børnene henvises til det ergo- og fysioterapeutiske børneteam primært fra sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejerskerne og ergo- og fysioterapeuter- ne har et tæt samarbejde omkring børnene.

Et barn der er født tidligt kan have en svær start på livet:

 • barnets krop, sanser og hjerne er stadig umodent
 • barnet kan være særligt sensitivt overfor sansepåvirkninger
 • barnet udvikler sig i sit eget motoriske tempo
 • barnet har stort behov for forudsigelighed og tryghed i hverdagen  

Det kan komme til udtryk ved:  

 • at barnet er uroligt og græder meget
 • at barnet har svært ved at sutte
 • at barnet er meget passivt og stille
 • at barnet reagerer med ubehag på bevægelse, berøring, lyde, lys eller lugte
 • at barnet reagerer med ubehag på forandringer i hverdagen

Hvad er sundhedsplejen særligt opmærksom på:  

 • forældre/barn kontakt og tilknytning
 • barnets trivsel
 • barnets signaler
 • barnets udvikling
 • amning/mad og måltider

Hvad er ergo- og fysioterapeuten særligt opmærksom på:

 • dit barns sansemotoriske udvikling
 • hvordan sanseindtryk påvirker netop dit barn
 • spædbarnsmassage/berøring
 • forslag til lege og aktiviteter
 • spisetræning og mundstimulation
 • indretning af barnets sove-, lege- og puslemiljø. Når barnet skal til at starte i dagpleje/vuggestue, udfærdiger ergo- og fysioterapeuten og sundhedsplejersken et brobygningsskema. Dette gøres efter aftale med forældrene og for at indsatsen kan iværksættes, hvis barnet får brug for hjælp eller støtte. Skemaet udfyldes i samarbejde med forældrene. I forbindelse med overgang til børnehave og skole medvirker vi ved behov med henblik på råd og vejledning.