icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Ergo- og fysioterapeutiske børneteam

Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam har til opgave at understøtte en tidlig indsats for børn, der har problemer/særlige behov på de motoriske og sansemæssige områder.

Vores fokus er at skabe optimale betingelser for, at det enkelte barn kan udvikle motoriske færdigheder og fremme en sund og velfungerende hverdag med mest mulig livskvalitet.

Børn, der har behov for ergo- eller fysioterapi, kan være:

 • Skæve eller asymmetriske kranier
 • Ligge på maven, trille eller kravle
 • For tidligt fødte
 • Overbevægelige led
 • Urolige, aktive eller passive i forhold til alder
 • Berøring
 • Følge jævnaldrende i leg og aktivitet
 • Gynge, snurre eller svinge
 • Problemer med at indgå i sociale relationer
 • Vanskeligt ved at spise f.eks. bestemt mad, konsistenser eller er småt spisende
 • Mundmotoriske vanskeligheder, f.eks. større børn, der savler eller kommer alt i munden
 • Svært ved at holde på f.eks. gaffel, kniv, blyant, farvekridt eller lign.
 • Udsat for et traume på bevægeapparatet og deraf nedsat bevægelighed

Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam er en del af PPR og Sundhedsfremme, som består af Assens Kommunes sundhedspleje, det ergo- og fysioterapeutisk børneteam, specialpædagogisk vejledere, psykologer, og tale/hørekonsulenter.

Hvem kan henvise?

Vores målgruppe er børn i alderen 0-18 år.

Vi er opmærksomme på de motoriske og sansemæssige vanskeligheder så tidligt som muligt i barnets liv og understøtter barnets trivsel, udvikling og læring gennem deltagelse, aktivitet og bevægelse.

Sundhedsplejen kan henvise børn 0-1 år med:

 • Motorisk uro
 • Præmaturitet – tidlig fødte børn før uge 37
 • Skævt kranie/asymmetri
 • Spiseproblematikker

Dagpleje, vuggestue, børnehave, sundhedspleje eller skolehenviser via indstilling til PPR og Sundhedsfremme.

Egen læge og sygehuse kan også henvise og herfra modtages børn som er forsinket i deres sansemotoriske udvikling samt børn med en genoptræningsplan.

Hvordan arbejder vi?

Når indstillingen på barnet er fordelt til Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam, kontaktes forældrene telefonisk eller elektronisk og det videre forløb aftales. Når barnets behov er kortlagt laves der en plan for det videre forløb – dette kan være ud fra samtale med barnet, forældre, pædagoger, lærer mm. Dette er individuelt for det enkelte barn.

Der ydes ergoterapeutisk og /eller fysioterapeutisk indsats i sammenhæng med barnets nærmiljø og nærmeste pårørende. Indsatsen kan spænde over undersøgelse, tests, rådgivning og vejledning og evt. træning individuelt eller på hold.

Gennem det tværprofessionelle arbejde bidrager vi til at samle indsatsen omkring barnet ved at videreformidle faglig viden mellem relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere og familien. Denne viden implementerer vi i barnets hverdagsaktiviteter. Vores hensigt er at give forældre og andre voksne omkring barnet indsigt i og forståelse for barnets fysiske, kognitive og sansemotoriske forudsætninger. Hermed opnår de viden omkring barnets behov og får bedre muligheder for at tilrettelægge og strukturere dagligdagen.

Motorikklinik

2 - 3 gange om måneden er det muligt at få en halv times individuel råd og vejledning hos én af Børneterapeuterne omkring en konkret problemstilling, som kan klares på 1 til max. 2 konsultationer. Se link.

 

Kontakt

 

Kontakt Ergo- og Fysioterapeutisk børneteam

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.