icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Bandebekymringssamtaler i Assens Kommune

SSP Udvalget i Assens Kommune har på udvalgsmøde d. 10. april 2018, godkendt samarbejdet med Fyns Politi omkring bandebekymringssamtaler.

Samarbejdet med Assens Kommune er som beskrevet nedenfor:

Baggrunden er i udgangspunktet, at en ung borger er truffet af politiet i selskab med rocker- bandemedlemmer. Dette vil fremgå af bandeindikationslister, der trækkes af oplysninger fra politiets sagsbehandlingsdatabase.

Fyns Politi trækker hver mandag bandeindikationslister. Listen vedrørende Assens Kommune sendes til SSP koordinator Jesper Frank Jensen, som tager listen til efterretning, og håndterer den i forhold til evt. videre behandling – Dette kan være individmøde, bekymringssamtale ol.

Hvis der er personer på listen sendes listen fra politiet den pågældende mandag. Unge i alderen 12 – 18 (SSP+ til og med 24 år) kommer på listen på grund af, at politiet har registreret, at de har været i kontakt med rocker – bandemedlemmer. Øvrige personer i alderen 25 - 50 år kommer på listen med henblik på orientering af Assens Kommune om bandebekymring. Opstår det akutte tilfælde, kontaktes SSP koordinator Jesper Frank Jensen med det samme af politiets koordinator Søren Klingenberg.

Politiets forebyggelsesafdeling kategorisere personerne på listen ud fra følgende:

  • 0) Uden for alderskategori: 25 år eller ældre. Gives til orientering til kommunen. I udgangspunktet afholdes der ikke bekymringssamtale.
  • 1) Mindre eller ingen kriminalitet, ingen sagsbehandling ved kommunen eller politiet. (eks. truffet i selskab med bandemedlem) Bekymringssamtale foretages af kommunen.
  • 2) Moderat bekymrende kriminalitet og truffet i selskab med rocker- bandemedlem, evt. med myndighedssagsbehandling ved kommune. Bekymringssamtale foretages i samarbejde mellem kommune og politiets bandebekymringsteam.
  • 3) Stærkt bekymrende kriminalitet og truffet i selskab med rocker-bandemedlem og evt. igangværende sagsbehandling hos politiet. Ingen bekymringssamtale.

Assens Kommune kan tillige af egen drift fremkomme med bandebekymringer til Fyns Politi, der kan gøres til genstand for en samtale.

Bekymringssamtalerne er frivillige for personer der fremgår af listerne, men SSP vil så vidt muligt efterstræbe at de gennemføres.