icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Ordblinde børn og unge

Ofte stillede spørgsmål om ordblindhed

 • Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder. Ordblindhed er en af dem. Er du bekymret, så kontakt dit barns klasselærer.

  • Ikke interesseret i bogstaver
  • Længe om at lære at læse  
  • Forveksler ord, der ligner hinanden
  • Vil du vide mere, se længere nede på siden.
 • Du kan kontakte barnets klasselærer for videre forløb.

  Skolens læsevejleder vurderer i samarbejde med klasselæreren hvilke tests, der skal bruges.

   

 • "Ordblindhed, dysleksi, er markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx "kulde" læst som "kunne" og "dig skrevet" "din" (Elbro, 1992)."

  (Kilde: Danmarks nationalleksikon, )

 • I skal kende jeres barns handleplan og være nysgerrige på hvordan det går.

  I skal støtte, værdsætte og anerkende jeres barn på trods af læsevanskeligheder.

  I skal være gode rollemodeller, som også læser. Det er knap så vigtigt hvad I læser, som at I læser.

  I skal skabe gode rammer for den evt. hjemmetræning, som bliver anvist af skolen.

  Prøv gerne at hjælpe dit barn, hvis det vil springe over hvor gærdet er lavest.

  • Alle ordblinde elever har adgang til enten Ipad el. bærbar PC, evt. begge dele
  • Indmeldelse i Nota –  digitalt bibliotek med lydbøger til ordblinde
  • Brug af læse- og skriveprogrammer – I Assens Kommune har alle adgang til CD-Ord og IntoWords.
  • Mulighed for at komme i kommunes læsegruppe på Glamsbjergskolen i 5. eller 6. klasse
  • Løbende tilbud fra Ungdomsskolen
 • Efter aftale med skolen er der mulighed for:

  • ekstra tid til prøverne
  • brug af læse- og skriveteknologi under prøverne

Inspiration til praksis i forbindelse med ordblindhed

Indskoling

 • Jeres barn viser manglende elle ringen lyst til læsning og skrivning. 

  Jeres barn lærer langsommere end sine kammerater.

  Tests og screeninger i skolen viser forsinket udvikling.

 • Skolen giver jer idéer til, hvordan I kan hjælpe jeres barn hjemme. 

  Lærerne er opmærksomme på jeres barns læsning og skrivning. Måske bliver I indkaldt til ekstra møder, hvor I kan drøfte særlige indsatser.

  Elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, bliver tilbudt Risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse.

 • Der er mulighed for, i samarbejde med skolen, at indstille jeres barn til kommunens kompetenceteam, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  PPR kan hjælpe med at afdække vanskelighederne. Skolen kan selv tage yderligere tests.

 • Det er vigtigt, at I og skolen ofte orienterer hinanden om, hvordan det går jeres barn lige nu.

 • Skolen sørger for at orientere nye lærere om jeres barns vanskeligheder.

Mellemtrin

 • Jeres barn viser manglende eller ingen lyst til læsning og skrivning.

  Jeres barn har lært at læse, men kæmper med stavning.

  Jeres barn lærer langsommere end sine kammerater.

  Tests og screeninger viser forsinket faglig udvikling.

 • Skolen giver jer idéer til, hvordan I kan hjælpe jeres barn hjemme. 

  Lærerne er opmærksomme på jeres barns læsning og skrivning. Måske bliver I indkaldt til ekstra møder, hvor I kan drøfte særlige indsatser.

  Elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, bliver tilbudt Risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse.

 • Der er mulighed for, i samarbejde med skolen, at indstille jeres barn til kommunens kompetenceteam, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  PPR kan hjælpe med at afdække vanskelighederne. Skolen kan selv tage yderligere tests.

 • Ordblindetest.nu er en mulighed fra 3. klasse - anbefales dog fra 4. klasse.

  I skal underskrive en bemyndigelseserklæring inden testen tages.

 • I inviteres til et møde på skolen, hvor I sammen med jeres barn får resultatet af testen.

  Skolen sørger for, at alle elevens lærere bliver orienteret.

  Jeres barn får en ordblinde-kontaktperson, som vil hjælpe i hverdagen.

  Vi laver i fællesskab en handleplan, som beskriver hvilke hjælpemidler, jeres barn har brug for.

 • Jeres barns handleplan justeres med jævne mellemrum.

  Det er vigtigt, at jeres barn arbejder med og påtager sig de opgaver, som er aftalt i handleplanen.

Udskoling

 • Jeres barn viser manglende eller ingen lyst til læsning og skrivning.

  Jeres barn er i markante stavevanskeligheder.

  Tests og screeninger viser forsinket faglig udvikling.

 • Skolen giver jer idéer til, hvordan I kan hjælpe jeres barn hjemme. 

  Lærerne er opmærksomme på jeres barns læsning og skrivning. Måske bliver I indkaldt til ekstra møder, hvor I kan drøfte særlige indsatser.

  Elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, bliver tilbudt Risikotest for ordblindhed senest i 1. klasse.

 • Der er mulighed for, i samarbejde med skolen, at indstille jeres barn til kommunens kompetenceteam, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  PPR kan hjælpe med at afdække vanskelighederne. Skolen kan selv tage yderligere tests.

 • Ordblindetest.nu er en mulighed fra 3. klasse - anbefales dog fra 4. klasse.

  I skal underskrive en bemyndigelseserklæring inden testen tages.

 • I inviteres til et møde på skolen, hvor I sammen med jeres barn får resultatet af testen.

  Skolen sørger for, at alle elevens lærere bliver orienteret.

  Jeres barn får en ordblinde-kontaktperson, som vil hjælpe i hverdagen.

  Vi laver i fællesskab en handleplan, som beskriver hvilke hjælpemidler, jeres barn har brug for.

 • Jeres barns handleplan justeres med jævne mellemrum.

  Det er vigtigt, at jeres barn arbejder med og påtager sig de opgaver, som er aftalt i handleplanen.

  UU-vejleder kan give råd og vejledning om evt. efterskoleophold samt ungdomsuddannelse.