icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Indstillinger til PPR - pædagogisk og psykologisk rådgivning

Hvem kan indstilles til PPR?


Der kan være forskellige bevæggrunde for at indstille et barn til PPR. Herunder nævnes en række eksempler på problemstillinger, der kan danne baggrund for en indstilling til PPR:

 • Talevanskeligheder
 • Hørevanskeligheder
 • Læse/stavevanskeligheder
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Børn med forsinket udvikling
 • Kontakt/adfærd/trivsel
 • Selvværdsproblematik
 • Skoleparathed og skoleplacering
 • Skolefravær
 • sproglige vanskeligheder
 • Faglig vanskeligheder

Indstillingen kan foretages af dagplejere, daginstitutioner, skoler og kommunal sundhedstjeneste i samarbejde med forældre.
Indstillingsskemaet udfyldes digitalt ved nedenstående link:

Indstilling til kompetenceteam

Gruppeindstilling til kompetenceteam

Dato for kommende møder i kompetenceteamet 2023:

1. juni, 22. juni, 17. august, 7. september, 28. september, 26. oktober, 16. november, 7. december.

Indstillingen skal være os i hænde senest mandag kl. 12.00 inden mødet.

Kontakt PPR - Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning

Tlf: 64 74 67 71
Tlf2: 64 74 74 27

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.