icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder med at fremme udvikling og trivsel hos børn og unge i alderen 0-18 år.

I Assens kommune består PPR af specialpædagogiske vejledere, tale-høre konsulenter, psykologer, en læse- og matematikkonsulent samt en specialpædagogisk konsulent.


I et tværfagligt samarbejde yder PPR rådgivning og vejledning til forældre, daginstitutioner og skoler i Assens Kommune. PPR har fokus på tidlige og forebyggende indsatser i tæt samarbejde med barnets nærmiljø og de øvrige fagenheder under Børn, unge og uddannelse.


PPR vil gerne medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest mulige børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, får optimale udviklingsmuligheder i det almindelige opvækst- og undervisningsmiljø.
Folkeskoleloven og specialundervisningsbekendtgørelsen danner grundlaget for arbejdet i PPR.


Henvendelse til PPR kan ske gennem barnets daginstitution eller skole. Forældre og børn kan også henvende sig direkte. Se mere om indstilling til PPR.

Kontakt

PPR kontor på tlf.: 64 74 67 71 eller 64 74 74 27

eller skriv til