icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Børnefaglig undersøgelse

Hvis et barn eller ung har vanskeligheder eller har et handicap, som familien ikke kan afhjælpe alene, eller sammen med barnets skole/daginstitution, er der mulighed for at få hjælp i Børn, Unge og Familieindsatser.

Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, før Børn, Unge og Familieindsatser kan etablere hjælp og støtte til barnet eller den unge i henhold til Serviceloven.

Formålet med en børnefaglig undersøgelse er at sikre, at socialrådgiveren i tilstrækkelig grad får undersøgt barnets/den unges forhold, inden der træffes beslutning om at iværksætte støtte. Den børnefaglige undersøgelse planlægges og udføres i samarbejde med familien, og de fagpersoner, der kender barnet.

For at finde frem til den bedst mulige hjælp skal socialrådgiveren i samarbejde med familien og barnet eller den unge undersøge og beskrive barnets eller den unges ressourcer, vanskeligheder og udækkede behov.

Socialrådgiveren skal desuden beskrive, hvilke muligheder og ressourcer familien og det nærmeste netværk omkring barnet eller den unge har, som måske kan afhjælpe de vanskeligheder, som barnet eller den unge er i.

Den børnefaglige undersøgelse danner grundlag for socialrådgiverens vurdering af barnets og familiens behov for hjælp. I samråd med familien træffer socialrådgiveren beslutning om, hvilken støtte, der kan iværksættes.

Den børnefaglige undersøgelse er altså et aktuelt helhedsorienteret billede af familiens situation. Formål er at finde frem til den bedst mulige støtte, således at barnet eller den unge og familien kan komme ud af vanskelighederne eller få kompenseret for handicappet.

I Børn, Unge og  Familieindsatser mener vi og lægger vægt på, at forældrene, søskende og det nærmeste netværk er de personer, der har størst betydning for barnet eller den unge.

Det er derfor også disse personer, der er vigtige for at hjælpe barnet eller den unge ud af vanskelighederne. Den børnefaglige undersøgelse afspejler denne forståelse af familien, barnet og den unge. Og det er vigtigt at den børnefaglige undersøgelse udarbejdes i tæt samarbejde med barnets eller den unges familie og netværk.

Læs mere om børnefaglig undersøgelse her

Kontakt Børn, Unge og Familieindsatser

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.