icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Hjemmetræning af barn/ung under 18 år, med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser

Du har som forældre mulighed for, at træne dit barn/ung i hjemmet.

Du kan få råd og vejledning af en Børnehandicap socialrådgiver i Børne- og Familieindsatser, som vil afklarer om dit barn er i målgruppen.

Jf. Serviceloven § 32a, kræver det følgende:

  • Dit barn/ung skal være under 18 år, udredt og i målgruppen for et særligt tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse
  • Kommunen udarbejder en målgruppevurdering og en børnefagligundersøgelse jf. § 50 i Serviceloven.
  • Hjemmetræningen skal fremme dit barns/den unges sundhed og udvikling samt imødekomme barnets/den unges behov
  • Du skal som forældre selv være i stand til at kunne gennemføre hjemmetræningen
  • Hjemmetræningen skal foregå efter metoder med dokumenteret effekt.

Er dit barn/ung i målgruppen og du visiteres til hjemmetræning af dit barn/ung, gives der, jf. Serviceloven § 42 og § 43 tabt arbejdsfortjeneste, i det antal timer der vurderes behov for til hjemmetræningen, hvis du i dette tidsrum ikke kan passe dit arbejde.

Der vil være minimum 2 årlige opfølgninger af hjemmetræningen, som vil være i samarbejde med det børneterapeutiske team i Assens Kommune. Ved opfølgningerne, revurderes bevillingen af hjemmetræningen.

Kontakt Børn, Unge og Familieindsatser

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.