icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Familievejledning

Familievejlederordningen i Assens Kommune - rådgivning og vejledning til familien med et barn med nedsat funktionsevne.

Hvem kan få vejledning?

Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Vejledningen skal gives indenfor tre måneder efter, at den nedsatte funktionsevne er konstateret.

Vejledningens indhold

Der kan være mange offentlige instanser involveret i familien, når man har et handicappet barn, og vejledningen kan give overblik over kommunens forskellige afdelinger, procedurer for sagsbehandling, evt. fremtidige muligheder for dagsinstitutioner, skoler og klubber m.m. i forhold til barnets vanskeligheder og lignende. Efter vejledningen formidler familievejlederen kontakt og viden om familien til socialforvaltningen, der varetager det videre arbejde med at støtte op om familien.

Hvem udfører familievejledningen?

I Assens Kommune hører familievejledningen til i afdelingen "Børn og Familie" og varetages af socialrådgivere i Børnehandicap.

Hvordan?

Når lægen eller hospitalet konstaterer, at barnet har en nedsat funktionsevne, kan familien – eller lægen/hospitalet/sundhedsplejersken m.fl. – tage kontakt til familievejlederen og aftale et møde. Som udgangspunkt vil familievejledningen finde sted i hjemmet – med mindre andet aftales.

Baggrund

Vejledningen ydes for hurtigst at øge familiens kendskab til muligheder og hjælp fra det offentlige – og dermed styrke familien og deres barns videre udvikling og trivsel.

Familievejlederordningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier har lovgrundlag i Lov om social service § 11, stk. 8. ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes indenfor tre måneder efter, at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.”

Kontakt Børnehandicap

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.