icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Børn med sygdom eller handicap

Mulighed for økonomiske tilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende eller langvarig lidelse, kan du søge hjælp til nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne/lidelsen og at udgiften ikke kan dækkes efter andre bestemmelser.

Der kan også søges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til familier, der i hjemmet forsøger et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kontakt os, hvis du har brug for råd og vejledning om flere muligheder.

Kontakt Børnehandicap

Tlf: 64 74 75 17

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.