icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Udveksling af relevant viden

Assens Kommune skal sikre, at der videregives relevant information om barnet i overgangene fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole og SFO. For at sikre en god overgang for både barn og forældre er det vigtigt, at de relevante fagpersoner får tilstrækkelig viden om barnet. Derfor udarbejdes et overgangsskema i forbindelse med barnets overgange. Skemaet udfyldes af dig som forælder i samarbejde med hhv. sundhedsplejeske, dagtilbud, skole og SFO.

Hvis der er behov for det, kan der også aftales et overgangsmøde, hvor forældre og relevante fagpersoner deltager.