icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske på Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til en måneds udgang. Pladsanvisningen skal sikre, at områdelederen/institutionen er bekendt med udmeldelsen.

Udmeldelse med kortere varsel kan kun ske, hvis et nyt barn kan overtage pladsen til den udmeldte dato.

Pladsanvisningen udmelder automatisk ved overgang fra:

  • Dagpleje og vuggestue til kommunal børnehave i Assens Kommune
  • Kommunal børnehave i Assens Kommune til skole