icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Socialpædagogisk fripladstilskud

Ifølge Dagtilbudslovens § 43 kan der søges om socialpædagogisk fripladstilskud til et barn, når kommunen vurderer, at:

  1. Barnets ophold i dagtilbuddet må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG
  2. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Ansøgningen udfyldes af forældrene og det pågældende barns dagtilbud. Dagtilbuddet har adgang til skemaet på Kommunens intranet (Aksen).

Der skal ansøges om økonomisk fripladstilskud, før ansøgningen om socialpædagogisk fripladstilskud kan behandles.