icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Tilskud

Kan jeg få tilskud til en plads i privatinstitution?

Ønsker du plads i en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise børn til pladser i en privatinstitution, og privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen.

Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner. Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune.

Tilskuddet fra kommunen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.