icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Etablering af private dagtilbud

Daginstitutioner kan drives af private leverandører som private institutioner.

Daginstitutioner kan drives af private leverandører som private institutioner.

Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier for godkendelse herunder krav om driftsgaranti.

Private dagtilbud skal leve op til kravene i dagtilbudsloven og de gældende retningslinjer for dagtilbud i Assens Kommune. Private dagtilbud er underlagt samme krav om tilsyn, som de kommunale, dog ikke i forhold til økonomi og rentabilitet.

Ansøger skal stille et depositum til rådighed for behandling af ansøgningen på 30.000 kr., som returneres, uanset om ansøgningen godkendes eller ej.

Assens Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn i de første 3 år efter institutionens oprettelse. Kravet om 1½ måneds driftsgarantien bortfalder efter at privatinstitutionen har fungeret i 3 år. Driftsgarantien opgøres og tilrettes 1 gang årligt – pr. 1. april.

Privatinstitutionen modtager driftstilskud, administrationstilskud og et bygningstilskud efter gældende regler.

Ansøgning om godkendelse

Hvis du ønsker at søge om godkendelse til at etablere og drive en privatinstitution, skal du kontakte Pladsanvisningen.

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 64 74 64 42

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.