icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Pasningsgaranti

Pasningsgaranti betyder, at Assens Kommune skal kunne tilbyde en plads, når du får behov for at få dit barn passet. Der er dog nogle regler knyttet til pasningsgarantien, som beskrives i dette afsnit.

Assens Kommune har pasningsgaranti fra dit barn er 26 uger og indtil skolestart. Skal du bruge en plads fra dit barn er 26 uger, har kommunen dog en frist på yderligere fire uger til at finde en plads. Oftest har vi dog ikke brug for at benytte denne frist.

Vi skal tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer ikke en plads i et bestemt dagtilbud.

Senest én måned efter dit barn er født, skal du skrive barnet op til dagpleje/vuggestue og børnehave på Digital Pladsanvisning. Skriver du dit barn op senere end én måned, efter barnet er født, kan vi forlænge behovsdatoen (dvs. den dag vi kan tilbyde en plads) med den tilsvarende periode. Dog er barnet sikret en plads senest tre måneder efter endt barselsperiode. Dagplejen prøver så vidt muligt at finde plads til barnet til behovsdatoen.

Søger du en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen, skal kommunen tilbyde plads senest tre måneder efter ansøgningstidspunktet (den dato, hvor du har opskrevet dit barn på Digital Pladsanvisning).

Pladsanvisningen tilbyder plads:

  • I dagpleje og vuggestue til den 1. i den måned, hvor barnet har et behov
  • I børnehave til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder - eller til den første i den måned, hvor du har angivet behov for pasning (fra barnet er 2 år og 9 måneder og fremefter).