icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Modulordning i børnehaver

Ud over det sædvanlige heltidsmodul på 52 timer er det også muligt at vælge et deltidsmodul på 35 timer om ugen.

De 35 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 17½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

Ved ændring fra hel- til deltidsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Ved skift fra del- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med dagtilbuddet. Herefter giver du besked til Pladsanvisningen.