icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Kvalitetsaftale for dagtilbud

Dagtilbuddenes fælles Kvalitetsaftale er en sammenskrivning af samtlige kvalitetsaftaler fra de kommunale dagtilbud som er:

  • Dagplejen
  • Områdeinstitutioner
  • Landsbyordninger.

Kvalitetsaftalen er dokumentationen på det lovpligtige tilsyn jf. dagtilbudsloven § 5.

Tilsynet indeholder såvel et kontrol- som et udviklingsperspektiv.

Kvalitetsaftalen er samtidigt en beskrivelse af udvikling og indsatser på 0 - 6-års området generelt.