icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Kombinationstilbud

Der kan laves et kombinationstilbud for børn af forældre, hvor begge forældre eller en enlig forælder har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Dokumentation for et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan være en vagtplan eller lignende fra arbejdspladsen.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave kombineret med et tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges efter familiens dokumenterede behov og kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i et dagtilbud og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Den fleksible passer skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer (9. klasse-prøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i Dansk 2 eller kan dokumentere tilsvarende danskkundskaber).

Ansøgning om kombinationstilbud sker ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Kontakt Pladsanvisningen

Tlf: 64 74 64 42

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.