icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Frokostordninger

Alle børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostmåltidet skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger og til ”Madpolitikken” i Assens Kommune.

Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud får mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Frokostmåltidet er fuldt forældrefinansieret. Ordningen er omfattet af gældende regler vedrørende søskende- og fripladstilskud.

Byrådet har vedtaget at:

  • Børn i dagpleje og vuggestue får fuld forplejning.
  • Forældrebestyrelser vælger i 3. kvartal i lige år, om de ønsker at fravælge frokostordninger i børnehaven.
  • Der ydes ikke kommunalt tilskud med henblik på at nedbringe forældrebetalingen.
  • Der ydes ikke tilskud til forældrearrangerede madordninger.