icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Forældrebetaling

Forældrebetalingen opkræves forud.

Du vil, i h.t. loven, få oplysning om forældrebetalingen senest 1 måned før første opkrævning.

For dagpleje, vuggestue og børnehave oplyses det via det tilbud, som du modtager, når barnet skal starte i pasning.

Takster for det nye år offentliggøres via kommunens hjemmeside, lokalaviser og som opslag på Børneintra og Skoleintra senest den 30.11.

Der beregnes efter 11 betalingsmåneder – juli er betalingsfri. Der gives 50 % søskendetilskud til alle børn ud over det første, der er indmeldt i et pasningstilbud, tilskuddet trækkes fra den/de billigste pladser (nettodriftsudgiften). Søskendetilskud gives til pasning i privatinstitutioner, privat pasning, vuggestue, børnehave og kommunal SFO.  

Forældrebetalingen beregnes som følger:

  1. Takst
  2. Økonomisk fripladstilskud
  3. Søskendetilskud
  4. Socialpædagogisk fripladstilskud = forældrebetalingen

Du vil modtage et indbetalingskort ultimo måneden. Indbetalingskortet kommer i din elektroniske postboks på Mit.dk. Hvis betalingen er tilmeldt betalingsservice, for du ikke et indbetalingskort.

Betalingsdato er den 1. i efterfølgende måned med betalingsfrist på ca. 1 uge. Efter sidste indbetalingsdato udsender Opkrævningen rykker for manglende betaling. Restancer overdrages til Skat ultimo måneden.