icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Deltidsplads i forbindelse med barselsorlov

Forældre, hvor en eller begge afholder orlov i henhold til Barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue, børnehave, privat institution eller privat pasningsordning mod en reduceret egenbetaling.

De 30 timer skal fordeles lige over ugens 5 dage. 17½ time ligger fast mellem kl. 9.00 og kl. 12.30. De resterende 12½ time fordeles ens over ugens 5 dage. Dvs. møde- og afhentningstidspunkter er de samme hver dag i ugen.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Deltidspladsen starter den 1. i en måned og ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til orlov udløber.

Ansøgning om deltidsplads sendes til Pladsanvisningen med oplysninger om, i hvilken periode deltidspladsen ønskes. Pladsanvisningen skal modtage ansøgningen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Der skal med ansøgningen sendes dokumentation for barselsorlov eller forældreorlov.

Retten til deltidsplads ophører, hvis orloven afbrydes eller på anden vis ophører. Deltidspladsen kan bevares, hvis orloven afbrydes af en mindre periode end 5 uger.

Forældrene har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører. Meddelelse om afbrydelse eller ophør skal Pladsanvisningen modtage senest 2 måneder før afbrydelsen eller ophøret træder i kraft.