icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Behandlingsmæssig fripladstilbud

Når et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne optages i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, bevilges behandlingsmæssigt fripladstilskud med 50 %. Bevilling gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af henvendelse fra forældrene, dagtilbuddet eller andre fagpersoner.

Såfremt et barn er optaget i ”et særligt dagtilbud”, hvor barnet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, ydes der 100 % behandlingsmæssig friplads.