icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Patientforeninger for forældre og fagprofessionelle

ADHD-foreningen

En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt til befolkningen generelt.

Foreningen gør en stor indsats på informationsområdet gennem afholdelse af kurser, forældretræningsprogram m.m.

Hjemmeside: https://adhd.dk/

Dansk Epilepsiforening

Sådan hjælper foreningen mennesker med epilepsi:

  • Professionel rådgivning til medlemmer ved sygeplejerske og socialrådgiver - også fagpersoner kan bruge rådgivningen
  • Oplysningsaktiviteter i form af medlemsblad, pjecer, hjemmeside
  • Kursusaktiviteter, som har til formål at lære deltagerne at leve bedst muligt med epilepsien, eksempelvis forældre- og voksenkurser
  • Netværksaktiviteter landet rundt for unge og familier

Foreningen tilbyder adskillige kurser, se mere på: https://www.epilepsiforeningen.dk/events_category/kurser/

Hvis man er fagperson og arbejder med mennesker med epilepsi, kan man på hjemmesiden https://www.epilepsiforeningen.dk/radgivning/ få viden og gode råd.

Epilepsiforeningens kan kontaktes på telefon 66 11 90 91:
Mandag – onsdag 9-14 Torsdag 9-12 og 14-18

Fredag 9-12

Center for Autisme

Foreningen tilbyder undersøgelser, rådgivning, samtaler, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), afklaring og opkvalificering i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, beskyttet beskæftigelse, netværksgrupper, specialpædagogisk indsats samt kurser til forældre og fagfolk.

Foreningen tilrettelægger helhedsorienterede, meget fleksible forløb og skaber rum og udvikling for den enkelte. Der er fokus på at have et højt informationsniveau og der bliver lagt megen energi i godt samarbejde med kommuner, pårørende og andre.

Center for Autisme tilbyder rådgivning, supervision og vejledning til fagfolk, som arbejder med behandling og undervisning af børn, unge og voksne med ASF.

Vi tilbyder skoler, institutioner, dag- og døgntilbud samt bofællesskaber individuel supervision og supervision af personalegrupper. Vi har stor erfaring i supervision, vejledning og rådgivning af lærere, pædagoger og psykologer i folkeskolen, på specialskoler, STU, behandlingshjem, gymnasier og videregående uddannelser, der underviser og arbejder med børn og unge med ASF.


Center for Autisme tilbyder rådgivning og vejledning til forældre til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller anden neuroudviklingsmæssig forstyrrelse. (fx intellektuel funktionsnedsættelse, ADHD eller specifikke sproglige forstyrrelser).

Se flere tilbud om kurser, rådgivning m.m. på: https://www.centerforautisme.dk/ Tlf.: +45 44 98 23 55

Børn, unge og kræft

På hjemmesiden www.cancer.dk kan man få hjælp og viden om at støtte børn i kræftramte familier og om at have et barn med kræft.

På linket: www.cancer.dk/omsorg/ sættes der fokus på børn, unge og sorg. Her er der bl.a. info, råd og vejledning til lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle.

Via dette link: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/tilbud-boern-unge/ kan du finde særlige tilbud til børn og unge, som enten selv er syge af kræft eller som har brug for støtte, fordi de har en syg forælder eller har mistet et familiemedlem.

Telefon: 35 25 75 00

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00 Fredag kl. 8.30-15.00