icon-Familie-og-børn

Familie, børn og unge

Onlinetilbud for de unge

Børn, Unge & Sorg - op til 25 år

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 25 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
https://bornungesorg.dk/

BørneTelefonen

Det er både gratis og anonymt for børnene at ringe til BørneTelefonen - og man kan heller ikke se på telefonregningen, at et barn har ringet til os på BørneTelefonen. Børnene bestemmer helt selv, hvad de har lyst til at tale om. BørneTelefonen lytter, giver gode råd og forklarer børnene om deres rettigheder.

Hos BørneTelefonen kan børnene også få rådgivning på sms, chat eller igennem en Brevkasse og Børn hjælper børn-forum, hvis de føler sig mere trygge ved det.
https://bornsvilkar.dk/radgivning/bornetelefonen/bornetelefonen

Headspace 12 - 25 år

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Ingen problemer er for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser.

Der er ingen ventetid, og man kan ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale.  Headspace har afdeling i Odense.
https://www.headspace.dk

GirlTalk 12 - 24 år

På GirlTalk.dk kan man tale om det hele – alt fra kropslige forandringer, problemer med forældre, lavt selvværd og ensomhed til selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. 
https://girltalk.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder både for mennesker berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og for deres pårørende.
https://www.lmsos.dk/tilbud/lokalafdelinger/odense

Mig i midten

"Mig i midten" er et gratis tilbud fra familieretshuset til alle børn/unge og deres forældre ved skilsmisser.

Der er børnegrupper, man kan deltage i og snakke med andre børn, som også har oplevet, at forældrene er blevet skilt. Forældrene tilbydes konfliktmægling. 
https://migimidten.dk/

Du kan også ringe på børnenes skilsmissetelefon på 20 60 05 50

TUBA (børn af alkohol og stofmisbrug 14 – 35 år)

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.
https://tuba.dk/tuba-afdeling/odense

Novavi Ung Revers (børn/unge fra familier med misbrug)

Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug. I Ung Revers ved vi, hvad alkohol og stoffer kan gøre ved en familie. Vi ved også, at man som barn og ung ofte går rundt med det alene. Vi hjælper børn og unge til et liv uden familiens rus. 

Vores tilbud er gratis og alle kan henvende sig til os uanset bopælskommune

Ung Revers har afdelinger i 8 byer - Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Roskilde, Køge, Ringsted og Frederikssund. Du finder kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger på www.ungrevers.dk. Man behøver ikke at bo i en af de 8 byer for at benytte sig af Ung Revers’ tilbud.

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og deres familier fra 0 – 15 år og samtaleforløb for unge fra 16 – 24 år. Unge tilbydes enten individuelle eller gruppesamtaler. Unge over 18 år kan deltage anonymt, men for unge under 18 år kræves samtykke fra forældrene for, at de kan deltage i et forløb hos os.

På vores hjemmeside www.ungrevers.dk kan man stille spørgsmål til brevkassen og chatte med en behandler. Find også Ung Revers på Instagram, Facebook og Youtube.

MINDHELPER

Målet med Mindhelper er at hjælpe unge tidligt, inden problemer vokser dem over hovedet. Hos Mindhelper kan den unge få viden om mental sundhed, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp i brevkassen og vejledning til at få mere hjælp.
https://mindhelper.dk/om-mindhelper

Ung på linje 13 - 30 år

Ung På Linje og UngOnline er et samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogle at tale med om deres problemer og oplevelser. Det kan være alt lige fra emner som ensomhed, familie, skole, uddannelse, til mobning, selvmord, spiseforstyrrelser, sex, kærlighed og jalousi.

De frivillige i Ung På Linje er ikke uddannede rådgivere eller terapeuter, og derfor er Ung På Linje ikke en decideret rådgivningslinje, men et tilbud, hvor de frivillige gennem aktiv lytning hjælper unge til at sætte ord på deres tanker og følelser. Både unge og frivillige er anonyme, da det er den bedste forudsætning for en åben og uforpligtende samtale på linjen. 
https://www.urk.dk/ung-pa-linjeungonline

VENTILEN 15 - 30 år

Ventilen er en frivillig organisation, der hjælper ensomme unge til at finde en vej ind i fællesskabet. Alle vores tilbud er drevet af unge frivillige, der sikrer, at det er trygt og hyggeligt at deltage.

Hvis de unge føler sig ensomme og er mellem 15-25 år, kan de overveje at besøge et af vores mødesteder. Hvis de er 15 - 30 år og bor i nærheden af Odense, København, Holbæk, Slagelse eller Randers, er KOMsammen måske relevant. 
https://www.ventilen.dk/byer/odense 

Etnisk Ung

Døgnåben anonym rådgivning, anonym brevkasse, personlig rådgivning, psykologisk rådgivning og konfliktmægling for unge med anden etnisk baggrund end dansk.
https://red-center.dk

Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det Nationale Sorgcenter tilbyder specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende. Hjemmesiden har moduler henvendt til både unge og forældre. De unge kan blandt andet tage testen ”Er du okay?” Tilbuddet er gratis.
https://sorgcenter.dk/om-det-nationale-sorgcenter/