Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri For boligejere Olietanke

Olietanke

Miljøregler for olietanke

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til opbevaring eller transport af olieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke. 

Specielt for plasttanke

Der er en række brandtekniske krav til opstilling af mindre plasttanke.

I Bilag A i Beredskabsstyrelsens vejledning er kravene til opstilling af plasttanke mere grundigt beskrevet bl.a. med illustrationer i form af skitser.

Frister for sløjfning af olietanke

En del af miljøreglerne berører små tanke (under 6.000 liter), hvoraf størstedelen er villatanke. I skemaet herunder kan du se, hvornår din olietank skal sløjfes.

Overjordiske/nedgravede tanke Tanktype Beskyttelsestype Sløjfningsterminer 
Overjordiske tanke Ståltanke Uden indvendig korrosions-beskyttelse 30 år
Overjordiske tanke Ståltanke Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse eller offeranode 40 år
Overjordiske tanke Plasttanke Enkeltvæggede 25 år. Gælder også tanke af andet end plast (og stål).
Overjordiske tanke Plasttanke Dobbeltvæggede 40 år 
Nedgravede tanke Ståltanke (glasfiber-belagte)  Uden indvendig korrosions-beskyttelse 40 år
Nedgravede tanke Ståltanke (glasfiber-belagte)  Typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse 50 år 
Nedgravede tanke Plasttanke   45 år

Miljøtjek

Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, eller som i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt deres tankanlæg opfylder reglerne, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Mere information om olietanke

Sådan anmelder du olietanke

Anmeldelse af villatanke foregår via Byg og Miljø eller olietankskema.

Olietankskema

Olietankskemaet er et selvbetjeningsskema, som let giver dig mulighed for at anmelde ændringer for nye og eksisterende villatanke.
Kommunen skal altid have ændringer for olietanke på skrift grundet evt. forurening.

Byg og Miljø

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.
Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.
Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links