icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Værd at vide om 2 meter bræmmer

2 meter bræmmer

I henhold til vandløbsloven skal der langs alle naturlige og højt målsatte vandløb være en 2 meter bred bræmme. Der skal også være en bræmme på 2 meter rundt om isolerede søer på over 100 m2. Det er kommunen, der er myndighed på vandløbsloven. Det er dog Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med 2 m bræmmerne. Bræmmen måles fra vandløbets øverste kant.

Hvorfor bræmmerne?

Bræmmerne beskytter vandløbet mod, at sand og jord skylles ud fra markerne. Plantevæksten på bræmmen kan være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet. Bræmmerne er på den måde et bidrag til at sikre afledning af vand og til at mindske udgifterne til vandløbsvedligeholdelsen. Samtidig er bræmmerne en stor gevinst for naturen.

Må man dyrke bræmmen?

Bræmmen må ikke dyrkes eller jordbehandles, ligesom der ikke må foretages terrænændringer. Der må ikke plantes eller fældes træer uden kommunens tilladelse.

Græsning og høslet er tilladt på bræmmen. Hvis der går dyr på arealerne ved vandløbet, skal der som hovedregel opsættes et hegn mindst 1 meter fra vandløbet, så dyrene ikke træder brinkerne ned.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om 2 meter bræmmer i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.