icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Lokal Afledning af Regnvand (LAR løsninger)

Du kan vælge flere forskellige løsninger, når du skal håndtere regnvandet på din egen grund. Her kan du læse om nogle af de mest almindelige løsninger, f.eks. faskine og regnbed.

For at mindske presset på kloaksystemerne og vandløbene, kan det være hensigtsmæssigt at aflede regnvandet lokalt ved nedsivning, hvor det er muligt. Det kan være i nye byudviklingsområder eller i eksisterende fælleskloakerede og separatkloakerede områder, som et led i klimatilpasningen.

Lokal afledning af regnvand kan ske på mange forskellige måder. Afledningen af regn bør planlægges på en sådan måde, at der kun sjældent kommer vand på terræn og, at der – når vandet kommer op på terræn - er tænkt på ”Plan B”, så regnvand på terræn kan
håndteres/bortledes uden at gøre skade.

Der findes efterhånden en del forskellige måder hvorpå regnvand kan håndteres på egen grund. F.eks. kan nævnes faskiner, regnbede, nedsivning fra overfladen, permeable belægninger, opsamling i regnvandstanke, genanvendelse af regnvand m.m.

Du kan læse meget mere om de forskellige løsningsmuligheder på hjemmesiden www.laridanmark.dk.

Under ”Se også...” er det også muligt at finde inspirationsmateriale. Herunder kan du se, to små film om henholdsvis faskiner og regnbede.

Faskine

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Regnbed

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.