icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Tømningsordning for bundfældningstanke

Alle ejendomme i Assens Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt tømningsordningen. Tømningsordningen er obligatorisk. Tømningsordningen sikrer, at tømning af bundfældningstankene og bortskaffelse af slammet bliver udført på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde. I Assens Kommune er der ca. 2.100 ejendomme, som skal have tømt deres bundfældningstank mindst én gang om året.

 

Hvad er en bundfældningstank?

Inden spildevandet fra din ejendom ledes til en renseløsning (minirenseanlæg, nedsivningsanlæg mv.) skal det passere en godkendt bundfældningstank. Bundfældningstanken tilbageholder fedt, papir og andre affaldsstoffer fra spildevandet, inden det ledes videre til din renseløsning.

Bundfældningstanken skal tømmes mindst én gang om året for at sikre, at den fungerer effektivt. Det er obligatorisk for ejendomme med bundfældningstank, at være med i tømningsordningen.


Regulativ for tømningsordningen

Assens Byråd har godkendt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Assens Kommune. I regulativet kan du læse om:

  • hvem der er omfattet af tømningsordningen

  • grundejerens ansvar

  • retningslinjer for tilmelding og afmelding til ordningen samt betaling

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Assens Forsyning A/S. Mens myndighedsansvaret ligger hos Assens Kommune, Miljø og Natur. 

Hvis du har spørgsmål til regulativet skal du kontakte Miljø og Natur på telefon 64 74 75 11.

Kontakt Assens Forsyning

Åbningstider:
Mandag til onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 63 44 90 00

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.