icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Private spildevandsanlæg

Enhver ændring eller etablering af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Assens Kommune og skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan finde et link til ansøgningsskemaerne under ”Selvbetjening”.

Uanset hvilken type spildevandsanlæg du vælger, må du ikke selv etablere anlægget. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om den bedste løsning på netop din ejendom. Kloakmesteren hjælper dig også med at søge om tilladelse hos kommunen.

For at komme god fra start, kan det være en god idé at følge denne tjekliste:

  1. Du har eventuelt modtaget et påbud og en tidsfrist for etablering af forbedret spildevandsrensning på din ejendom eller du gennemfører en renovering/udbygning/nybygning på din ejendom, som medfører krav om bedre spildevandsrensning.

  2. Du kontakter en autoriseret kloakmester.

  3. I samråd med kloakmesteren vælger du, hvilken type spildevandsanlæg du ønsker på din ejendom.

  4. Du sender i samarbejde med din kloakmester en ansøgning til kommunen.

  5. Du får tilladelse til at etablere et nyt spildevandsanlæg på din ejendom.

  6. Din kloakmester etablerer anlægget på din ejendom.

  7. Kloakmesteren færdigmelder anlægget til kommunen.


MEGET VIGTIGT

Når anlægget er færdigt, skal du sikre dig, at din kloakmester sender en færdigmelding til kommunen. Først når vi har modtaget færdigmeldingen, afslutter vi sagen. Det har indflydelse på størrelsen af din spildevandsafgift fremover.

Kontakt Miljø og Natur - Team Jord og Vand

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.