icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Er det svært at få råd til ny kloak?

Afdragsmulighed ved kloaktilslutning og spildevandsrensning

Skal din ejendom tilsluttes offentlig kloak eller har du fået krav om, at spildevandsanlægget på din ejendom skal forbedres? Kniber det med at få råd til det?

Hvis du svarer ja på begge spørgsmål, bør du undersøge de nye muligheder, der er for at få økonomisk hjælp til kloakarbejdet.

Er din samlede husstandsindkomst under 319.012 kr. (2020-niveau) kan du søge om at få en afdragsordning, som løber over 20 år, samt om at få en længere frist til at etablere kloakken på din ejendom. Hvis der bor børn i husstanden, forhøjes beløbet med 41.791 kr. (2020-niveau) for hvert hjemmeboende barn under 18 år – dog højest fire børn.

For at komme i betragtning til ordningen skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet på Energistyrelsens hjemmeside. Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende den seneste årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i husstanden – også for hjemmeboende børn under 18 år, som har en indtægt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Assens Kommune, Miljø og Natur.

Kontakt Miljø og Natur - Team Jord og Vand

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.