icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Spildevandsplan

En spildevandsplan skal indeholde oplysninger om den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. For borgere og virksomheder er planen samtidig en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Det overordnede mål er at skabe en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand i overensstemmelse med bl.a. EU´s vandrammedirektiv.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i Assens Kommune og er det administrative og retlige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Det omfatter bl.a. kloakfornyelse/separering i en række byer i kommunen, centralisering af spildevandsrensningen, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt beslutning om hvilke ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning A/S.

Herunder kan du finde link til den gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune.

 

Assens Byråd vedtog den 27. februar 2019 tillæg 1 til Spildevandsplan 2018-2027

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 omfatter etablering og omlægning af regn- og spildevandsledninger i den sydøstlige del af Tommerup.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.