icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Spildevand i byerne

En kloak er ikke bare en kloak. Derfor er det vigtigt, at du som husejer ved, hvordan din ejendom er kloakeret, så du kan bruge kloakken rigtigt. Kemikalier høre f.eks. ikke hjemme i regnvandskloakken – prøv at se filmen på denne side!

Alle større byer og en del mindre byområder i Assens Kommune er kloakerede. Men en kloak er ikke bare en kloak – der er flere forskellige måder en ejendom kan være kloakeret på:

  • Separatkloakering: Ejendommen afleder regnvand og spildevand til separatkloak. Dvs. at regn- og spildevand ledes væk fra ejendomme i hver sin kloakledning – hhv. én regnvandsledning og én spildevandsledning. Spildevandet ledes via spildevandsledningen til renseanlægget, mens regnvandet ledes via regnvandsledningen til vandløb, sø eller hav.

  • Spildevandskloakeret: Ejendommen afleder spildevand til offentlig kloak, som ledes videre til renseanlægget. Dvs. at spildevand ledes væk fra ejendommen i én kloakledning. Regnvand må ikke ledes til kloakken – det er ejers ansvar at bortskaffe regnvand på egen grund.

  • Fælleskloakeret: Ejendommen afleder regnvand og spildevand til fælleskloak, som ledes videre til renseanlægget. Dvs. både regn- og spildevand ledes væk fra ejendomme i én kloakledning.

 

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.