icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Spildevand og regnvand

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer.

For almindelig beboelse deles spildevandet op i to områder:

  • Husspildevand som er afløb fra husholdningen, herunder køkken, bad og toilet.

  • Tag- og overfladevand som er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

 

Hver dansker udleder i gennemsnit ca. 100 liter spildevand i døgnet. Det bliver til mange liter vand, som ender i vores vandløb, søer eller i havet. Derfor er det vigtigt, at vi renser vores spildevand, inden det ledes ud i naturen. Både for din egen sundheds skyld, men også for at sikre et godt vandmiljø nu og i fremtiden.

I byerne løber spildevandet ud i den offentlig kloak og føres til renseanlægget, hvor det bliver renset, inden det igen bliver ledt ud i naturen. Fra nogle ejendomme i det åbne land ledes spildevandet også til et offentligt renseanlæg, men fra mange ejendomme på landet er der for langt til den offentlige kloak. Disse ejendomme skal i stedet have deres eget private anlæg, som renser spildevandet, inden det udledes til naturen.

I Assens Kommune arbejder vi tæt sammen med Assens Forsyning A/S for at sikre en god og langsigtet spildevandsplanlægning med det formål, at håndtering og rensning af spildevandet sker på en stabil, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde - til gavn for din sundhed, vandmiljøet og naturen.

Det offentlige kloaksystem og renseanlæg i Assens Kommune ejes, drives og vedligeholdes af Assens Forsyning A/S.

Se også ...

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.