icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Nyt renseanlæg

Hvorfor 8til1? Det nye renseanlæg ved Assens erstatter 8 eksisterende renseanlæg i kommunen, som nedlægges.

På sigt skal der kun være ét renseanlæg i Assens Kommune. Det har Assens Byråd besluttet. Assens Forsyning er derfor ved at samle spildevandet fra de 8 mindre renseanlæg i kommunen til ét nyt renseanlæg ved Assens, der desuden suppleres med et biogasanlæg, der er med til at give en energioptimal drift og en CO2-besparelse.

Et biogasanlæg er et anlæg, som ved hjælp af bakterier omsætter organisk materiale (bl.a. slammet fra renseanlægget) til gas og gødning. Gassen kan efterfølgende bruges til at producere el og varme eller som brændstof i biler. Gødningen kan spredes på landbrugsjord.

Hvorfor ét nyt renseanlæg?

  • Fordi der er stort pres på det eksisterende renseanlæg ved Melvej i Assens og på de øvrige renseanlæg i kommunen
  • For at sikre, at erhvervslivet fortsat kan udvide deres produktion, og at vi kan etablere nye boligområder i kommunen
  • For at opnå en bedre og mere effektiv rensning af vores spildevand samt mindre CO2-udledning til gavn for miljøet
  • Fordi et større anlæg gør det muligt at producere energi i form af biogas, der kan anvendes til produktion af el og varme
  • Fordi ét anlæg er billigere at drifte fremfor at skulle vedligeholde otte anlæg

 

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.