icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Nyt renseanlæg

Hvorfor 8til1? Det nye renseanlæg ved Assens erstatter 8 eksisterende renseanlæg i kommunen, som nedlægges.

På sigt skal der kun være ét renseanlæg i Assens Kommune. Det har Assens Byråd besluttet. Vi planlægger derfor, at samle spildevandet fra de 8 mindre renseanlæg i kommunen til ét nyt renseanlæg ved Assens.

Hvis Byrådet ønsker det, kan renseanlægget desuden suppleres med et anlæg til bioforgasning, så der opnås en energioptimal drift og en CO2-besparelse.

Et bioforgasningsanlæg er et anlæg, som ved hjælp af bakterier omsætter organisk materiale til gas og gødning. Gassen kan efterfølgende bruges til at producere el og varme eller som brændstof i biler. Gødningen kan spredes på landbrugsjord.

Hvorfor ét nyt renseanlæg?

  • Fordi der er stort pres på det eksisterende renseanlæg ved Melvej i Assens og på de øvrige renseanlæg i kommunen
  • For at sikre, at erhvervslivet fortsat kan udvide deres produktion, og at vi kan etablere nye boligområder i kommunen
  • For at opnå en bedre og mere effektiv rensning af vores spildevand samt mindre CO2-udledning til gavn for miljøet
  • Fordi et større anlæg gør det muligt at producere energi i form af biogas, der kan anvendes til produktion af el og varme
  • Fordi ét anlæg er billigere at drifte fremfor at skulle vedligeholde otte anlæg

Deltag i debatten på Facebook, Assens 8 til 1

Kontakt Miljø og Natur - Team Jord og Vand

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.