icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Genbrugsøer i Assens indre by

Byrådet i Assens Kommune godkendte den 25. januar 2017 indførelse af genbrugs-øer med nedgravede containere i Assens indre by.

Assens Forsyning A/S skal stå for etableringen af genbrugsøerne og de første vil være klar i 2021.

Der etableres 7 genbrugs-øer og de vil hver især bestå af 3 nedgravede affaldscontainere:

  • en til blød plast, papir og pap
  • en til hård plast, glas og metal
  • en som ekstra kapacitet, hvis det viser sig at der er behov for det.

Opdelingen og sorteringen vil blive den samme som i vores 2-delte genbrugsbeholdere, som blev indført i 2014.

Hvis Byrådet beslutter det, vil den ekstra container skulle bruges til dagrenovation.

De husstande, der skal benytte genbrugs-øerne, er informeret i september 2016. De berørte husstande vil skulle bruge genbrugs-øerne løbende, efterhånden som de etableres.

De nedgravede affaldscontainere vil være dæmpet indvendigt, således at der ikke vil være unødig støj, når der kastes affald ned i dem. Der vil selvfølgelig være støj ved tømning af containerne, men en tømning tager højst 10 minutter.

Der vil blive taget hånd om borgere, som har specielle udfordringer og som er visiteret i Assens Kommune.

Hvilke ejendomme bliver berørt?:
Vejnavn       Berørte husnumre
Adelgade 2 - 37
Badstuestræde 1 - 8
Baronvej 1 - 23
Bellevue 2 - 8
Damgade 1 - 40
Kattesundet 1
Kindhestegade 1 - 17
Kirkegyden 1 - 2
Korsgade 1 - 22
Ladegårdsgade 1 - 78
Lille Kirkestræde 2 - 4
Møllevænget 1 - 3
Ny Adelgade 1 - 93
Nygade 1 - 23
Nørregade 1 - 90A
Provstigade 1 - 10
Ramsherred 1 - 76
Reberbanen 1 - 2
St. Kirkestræde 2 - 17
Willemoesgade 1 - 7
Østergade 1 - 124

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.