icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Vandværker i Assens Kommune

Oplever du problemer med dit drikkevand, eller har du spørgsmål om takster eller vandets kvalitet (f.eks. vandets hårdhed), bedes du kontakte dit lokale vandværk.


Vanding af haver

Det er også de enkelte vandværker, som evt. udsteder vandingsforbud i vandværkets forsyningsområde. Når der udstedes vandingsforbud er det normalt fordi, vandforbruget overstiger vandværkets produktionskapacitet.

Assens Kommune opfordrer til, at man bruger sin sunde fornuft f.eks. i perioder med tørke. Man bør bl.a. overveje, hvornår på dagen man vander - i de varme dagtimer er fordampningen høj, og derfor vil der være mindre vand, som når rodzonen end hvis man vander i morgen- og aftentimerne.

Man kan med fordel kontakte det vandværk man får vand fra og høre, hvordan de forholder sig til vanding under tørke.


Find dit vandværk

Indtast din adresse i nedenstående felt for at få oplyst hvilket vandværk, der forsyner dig, samt kontaktoplysninger hertil.

Du kan søge på alle ejendomme (adresser) i Assens Kommune. Det er dog ikke alle ejendomme, der er tilsluttet et vandværk. Nogle ejendomme har egen brønd eller boring.  At din ejendom findes i databasen betyder altså ikke nødvendigvis at den er tilsluttet et vandværk.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.