icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Rent drikkevand fra egen brønd eller boring

For at være sikker på at drikkevandet er rent, og at der ikke sker nedsivning af forurening, bliver der i drikkevandsbekendtgørelsen stillet krav til, at enkelt indvindere får udtaget prøver og foretaget et tilsyn. Dette foregår ved en forenklet kontrol en gang hvert femte år for en almindelig husstand.

Vandet undersøges for følgende bakteriologiske parametre:

  • Kimtal 22 °C, coliforme bakterier og E-coli bakterier. Grænseværdien for kimtal er 200 kim/ml, vandet må ikke indeholde coliforme og E. Coli bakterier.

  • Er vandkvaliteten ikke i orden, vil der blive stillet krav om, at vandkvaliteten skal forbedres samt hyppigere analyser.

  • Hvis der er risiko for, at der kan trænge overfladevand ned i brønden, bør prøven analyseres for Clostridium Perfringens.

 

Hvordan foregår et tilsyn?

Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.

Der foregår en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord. Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som gyllebeholder, møddingplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

 

Hvordan foregår en prøvetagning?

Da det drejer sig om akkrediteret prøvetagning, er der en dansk standard for selve prøveudtagningen, hvilket betyder, at vandet skal løbe et stykke tid inden prøveudtagning. Prøveudtageren skal være sikker på, at det vand, der udtages prøve af, ikke er gammelt vand fra rørene. Før den sterile flaske fyldes fjernes filtre på hanen, og vandhanen steriliseres ved flambering. Herefter fyldes flasker til de øvrige parametre. Man får på stedet en vejledende måling af indholdet af nitrat.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.