icon-Affald-og-miljø

Affald og miljø

Rent drikkevand fra egen brønd eller boring

Ejendomme med enten egen brønd eller boring, såkaldte enkeltindvindere, er ikke længere omfattet af drikkevandskontrol, hvor der udtages drikkevandsprøver og foretages et tilsyn.
Dog anbefaler Miljøstyrelsen og Assens Kommune, at disse ejendomme får lavet en forenklet kontrol én gang hvert femte år for at sikre, at drikkevandet er rent.

Vandet undersøges for følgende bakteriologiske parametre i en forenklet kontrol:

  • Kimtal 22 °C, coliforme bakterier og E-coli bakterier. Grænseværdien for kimtal er 200 kim/ml, vandet må ikke indeholde coliforme og E. Coli bakterier.
  • Hvis der er risiko for, at der kan trænge overfladevand ned i brønden, bør prøven analyseres for Clostridium Perfringens.

 

Hvordan foregår en prøvetagning?

Da det drejer sig om akkrediteret prøvetagning, er der en dansk standard for selve prøveudtagningen, hvilket betyder, at vandet skal løbe et stykke tid inden prøveudtagning. Prøveudtageren skal være sikker på, at det vand, der udtages prøve af, ikke er gammelt vand fra rørene. Før den sterile flaske fyldes fjernes filtre på hanen, og vandhanen steriliseres ved flambering. Herefter fyldes flasker til de øvrige parametre. Man får på stedet en vejledende måling af indholdet af nitrat.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.